איזו מכונית זוכה לזכות הקדימות? לא רבים מכירים!

0

התשובה הנכונה

בסצנה הנתונה, יש לנו צומת ארבעה כיוונים עם רכב אדום, נהג אופנוע, משאית ירוקה ואוטובוס לבן הנגיעים מכיוונים שונים. כוונות כל כלי הרכב הן: הרכב האדום רוצה לעשות פניה שמאלה, נהג האופנוע רוצה להמשיך הלאה, והמשאית הירוקה והאוטובוס הלבן מתכננים להמשיך הלאה גם כן.

בכלל, הקביעה של הזכות לעבר בצומת ארבעה כיוונים מורחבת על ידי חוקי התנועה והכרכות הספציפיים לכל סמכויות. אף עבור עקרונות כלליי זכות לעבר, ניתן להעריך את המצב כדלקמן:

  • הנהג באופנוע, שרוצה להמשיך הלאה, כללית זוכה לזכות הקדימות. אופנועים נחשבים לרכבים וניתן להעניש להם את אותם הזכויות לעבור ישר בצומת כמו כלי הרכב האחרים.
  • אחריו, המשאית הירוקה והאוטובוס הלבן, שרצים להמשיך הלאה, בדרך כלל נוהגים לעקוב אחרי החוקי זכויות העבור כלי הרכב בכביש דרך. החוקים הספציפיים לזכויות העבור יכולים להשתנות בהתאם לכללי התנועה המקומיים, אך באופן כללי, הרכב שהגיע ראשון או הרכב בצד ימין זוכה לזכויות הקדימות.
  • בהתאם לכך, רכב האדום, שרוצה לעשות פניה שמאלה, בדרך כלל צריך להפנות לתנועה הנגדית, כולל הנהג באופנוע, המשאית הירוקה והאוטובוס הלבן. כרכה כללית היא שרכבים שרוצים לעשות פניה שמאלה צריכים להפנות לכל כיוון הנגיעה, כדי להבטיח זרימה בטוחה של כלי הרכב דרך הצומת.

No posts to display