Här är 4 tidiga tecken på Alzheimer

0

ziekte van Alzheimer

Med de här symptomen kan man upptäcka Alzheimer

I många fall kan demens kopplas till Alzheimer. Inte mindre än en av 14 personer över 65 får Alzheimer och för personer över 85 är siffran en av sex. Det är viktigt att upptäcka symptomen i tid.

Av alla olika typer av demenssjukdomar är Alzheimer den vanligaste.

Orsaker till Alzheimer

Alzheimer är en typ av demenssjukdom. Benämningen ”Alzheimer” blandas ofta ihop med allmän demens, men det är fel. Alzheimer innebär definitivt demens, men alla människor som är dementa har inte Alzheimer. Alzheimer är ett syndrom som är naturligt degenerativt, vilket innebär att det blir sämre med tiden. Det blir en pågående försämring av hjärnfunktionerna. Vissa proteiner som kallas plack och tangles bildas i hjärnan. Dessa proteiner förhindrar kommunikationen mellan nervcellerna, vilket till slut påverkar minnet. Det finns inga vetenskapliga bevis på att det är just dessa proteiner som orsakar Alzheimer. Men ihop med högt blodtryck och högt kolesterol ökar det risken för att sjukdomen ska utvecklas. Den exakta orsaken till sjukdomen känner man ännu inte till.

Gå till nästa sida för att läsa mer om symptomen på den här sjukdomen.

No posts to display