Vilken bil har företräde? Få människor vet svaret

0

Har du svaret på denna fråga?

När du har varit ute och kört länge blir bilkörning en mycket välbekant vana. Du kanske tror att du redan vet hur du ska bete dig i de flesta situationer och att du redan har stött på alla problem på vägen. Men låt oss testa detta antagande med ett exempel från ett verkligt körprov.

Om vi tittar på den medföljande bilden kan vi se ett trafikscenario vid en T-korsning. I den här situationen är en rosa bil på väg mot korsningen, åtföljd av en gul bil som närmar sig från höger och en blå bil från vänster. Varje fordon har följande avsikter: den rosa bilen tänker svänga vänster, den blå bilen tänker köra rakt fram och den gula bilen tänker också svänga vänster. Glöm inte att ta hänsyn till alla skyltar, trafikljus och andra förhållanden som kan påverka denna trafiksituation.

Om du redan har valt ett svar och vill kontrollera om du har rätt, klicka på nästa sida! Där kommer vi att ge dig det rätta svaret.

No posts to display