Här är 4 tidiga tecken på Alzheimer

Nästa sida

alzheimer geheugenverlies

Symptom

En viktig aspekt av den här sjukdomen är att den börjar smygande och blir värre med tiden. Här följer några symptom som kan hjälpa en att upptäcka Alzheimer:

  • Minnesförlust: Detta är det vanligaste symptomet. Människor börjar få problem med att ta till sig ny information och sedan minnas den. De börjar t.ex. glömma bort sådant de nyss pratat om. Problem med att läsa, prata, skriva och räkna börjar också märkas.
  • Kognitiva förmågor: Tankeförmågan, förmågan att bedöma/avgöra och förstå saker försvinner också. Det börjar bli svårt att ta initiativ och bete sig självständigt. Sociala förmågor börjar blir sämre och vissa tappar greppet om tid och/eller rum.
  • Tappar grepp om verkligheten: Alzheimer-patienter kan bli misstänksamma och paranoida. Hälften av alla patienter har vanföreställningar: upplevelser som inte har med verkligheten att göra. På grund av paranoian och misstänksamheten kan patienter tro att de har blivit bestulna eller att deras partner eller vårdpersonal ljuger för dem. Hallucinationer är också ett vanligt symptom.
  • Problem med dagliga göromål: Göromål som alltid har varit det mest naturliga i världen utförs nu klumpigt och med svårighet. Samtidigt kan vanliga sociala relationer under lång tid se ut som de brukar. Detta är skälet till att utomstående tycker att allt verkar stå rätt till.

Behandling

Det finns ännu inget botemedel för Alzheimer men det finns vissa mediciner och terapier som kan underlätta för patienternas tillvaro. Det finns mediciner som sägs kunna förhindra tidig Alzheimer, men det finns delade uppfattningar om de här dem. Många läkare hävdar att medicinens biverkningar är större än den effekt som förhindrar sjukdomen. Terapi fungerar mest som stöd och vägledning och fokuserar på frågan: ”Hur kan vi på bästa sätt få patienten att känna sig bekväm och trygg?” Målet är att få patienten att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Personer med Alzheimer påstås fungera bättre så länge de kan bo kvar hemma.

Ta en titt på videon här nedanför. Agneta Nordberg är professor i klinisk neurovetenskap. Föreläste hon Alzheimers sjukdom och hur det nu går att diagnosticera sjukdomen i ett tidigt skede långt innan några symptom dykt upp.

Source: YouTube, HersenstichtingNHS | Image: video still, YouTube